Наукова бібліотека

Бібліотека

   Наукова бібліотека Інституту уособлює ту ланку, що забезпечує вирішення проблем акумуляції, обробки, постійного зберігання і поширення в часі та просторі науково- й соціальнозначущих інформаційних ресурсів. Бібліотека є структурною одиницею в науковій установі, яка задовольняє інформаційні і комунікативні потреби в науці та самоосвіті, професійному удосконаленні, пошуках світогляду, духовному та естетичному розвитку.

   Загальна площа бібліотеки налічує 70 м2, з них: 50 м2 – для зберігання фондів. Бібліотека оснащена комп’ютерною технікою: комп’ютером та друкаркою. В обслуговуванні читачів використовується Internet.

  Фонд бібліотеки налічує 22549 примірників книг. Він містить всі типи і види видань: монографії, збірники наукових праць, підручники навчальні посібники, журнали, автореферати, довідники по всіх галузях сільського господарства та прикладних наук. Зберігаються добірки журналів.

  В бібліотеці є фонд рідкісних та цінних видань, який налічує 700 примірників, серед яких:

 • Энциклопедический словарь. – Т- во «Бр. А.И. Гранать и К°».
 • Брокгаузь Ф.А., Ефронь А. Новый энциклопедический словар.
 • Кон Ф. Растение. (Пер. со 2-го нем. Изд. Под ред СИ. Коржинского). -С. -Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1901. – 434 с.
 • Техническія предприятія Тростянецкого имения фирмы Л.Е. / Под ред. М.И. Кузнецова. – Харьковь : Адольфь Даре, 1913. – 325 с.
 • Оболенский В.М. Метеорология. – М. : Новая деревня, 1927. – 619 с.
 • Мендель. Опыты над растительными гибридами / Пер. К.А. Фляксбергера. – М.- Л. : ОГИЗ. – Сельхозгиз, 1935. – 107 с.
 • Кельнер О. Кормление сельскохозяйственных животных : Руководство, составленное на основании физиологических исследований и практических наблюдений. Поли. Пер. с 6-го нем изд. П. Широких. – К., 1912. – 711 с.

11 баз даних власної генерації:

1) Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників ІСГ Північного Сходу НААН.

2) Обмінний фонд наукової бібліотеки інституту.

3) Методичні та науково-практичні рекомендації, видані працівниками установи.

4) Наукові розробки інституту, рекомендовані для впровадження у виробництво.

5) Інформація про роботу наукової бібліотеки.

6)  Наукові досягнення установи.

7)  Бібліографічний покажчик цінних та рідкісних видань.

8) Історія с. Сад.

   Для обслуговування користувачів використовувався режим “Запит-відповідь”, як найбільш оперативна форма ділового спілкування між бібліотечним працівником та користувачем. Індивідуальне інформування завжди проводиться при кожному зверненні користувачів. Групове інформування використовується здебільшого при зверненні до бібліотеки студентів.

   Молодим ученим, студентам та аспірантам Сумського національного аграрного університету, науковцям і працівникам Сумського філіалу “Держгрунтохорона”, спеціалістам агроформувань та інших підприємств регіону надавалися консультації з бібліографічного розшуку літератури, бібліографічного опису документів, індивідуальні консультації методики шифрування статей за таблицями УДК, тощо.

 Інформаційно-бібліографічне обслуговування співробітників установи здійснювалося згідно з пріоритетними напрямками їхньої діяльності у відповідності з тематикою, що було спрямоване на вдосконалення форм і методів подачі якісної інформації, цілеспрямованості та оперативності.

   Основними формами інформаційно-бібліографічного обслуговування були:

– надання усних і письмових бібліографічних довідок і консультацій;

– проведення оглядів літератури, Дня науки, Дня поля, Дня працівників сільського господарства, Круглих столів та ін.;

– проведення виставок нових надходжень;

– пошук інформації в мережі Інтернет за індивідуальним запитом.

   Кількість користувачів – 50, з них на абонементі – 43 та 7 в читальному залі. Було видано 3200 примірників документів.

   Протягом року постійно поповнювались експозиційні стенди “Науково-методична література” та “Нові періодичні видання”. На них розміщувалися нові надходження та публікації у періодичних виданнях не лише науковців Інституту, а й інших установ. Щороку в бібліотеці  організовуються тематичні виставки-перегляди сільськогосподарських видань, пов’язаних з тематикою науково-дослідних робіт, біля яких проводились відкриті перегляди літератури за темами:

 • Стан озимих зернових рослин та заходи щодо реалізації їх потенціалу.
 • Технологічні вимоги при розведенні сучасних порід свиней.
 • Олійні культури в області: технології та перспективи вирощування.
 • Шляхи стабілізації виробництва круп’яних культур: сорти, технології.
 • Сучасні технології вирощування кукурудзи на зерно в області.
 • Промислові коноплі: селекційні досягнення, технології вирощування та умови культивування.
 • Якість молочної сировини – нагальна потреба сьогодення.

   На сьогоднішній день не була використана в роботі така ефективна форма поповнення та формування фонду, як МБА, що пояснюється відсутністю коштів на пересилання документів.

 Усі науковці установи забезпечені персональними комп’ютерами з доступом до мережі Internet, а тому вони більш самостійно користуються електронними базами даних, які відповідають тематикам досліджень і мають можливість здійснювати тематичні та інші пошуки.

   В нинішніх умовах, за обмеженого фінансування, бібліотечний фонд установи суттєво не оновлювався, що негативно впливає на забезпечення якісного та ефективного виконання науково-дослідних робіт та підвищення фахового рівня науковців. Щоб зберегти наявний книжковий фонд, протягом року ведеться робота над його правильною організацією у книгосховищі, своєчасної розстановки, належним захистом під час використання; попередженням й ліквідацією читацької заборгованості. Для збереження фондів є окрема кімната.

   В бібліотеці працює 1 працівник – методист. Освіта – вища не фахова.

  В бібліотеці є телефон, 1 персональний комп’ютер, який під’єднаний до локальної комп’ютерної мережі установи та має швидкісний доступ до мережі Internet, функціонує web-сайт  Інституту http://isgps.pp.ua.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA