Основним науковим напрямом діяльності відділу рослинництва традиційно залишається вивчення біокліматичного потенціалу регіону, агробіологічних і технологічних основ інтенсифікації як окремих елементів, так і технологій в цілому, агроекологічне обґрунтування комплексу заходів, що забезпечують формування сталих і високоякісних урожаїв польових культур.

  Науковці відділу рослинництва виконують науково-дослідні роботи із розроблення заходів регуляції онтогенезу рослинних організмів зернобобових культур шляхом введення в технологію їх вирощування препаратів біологічної природи, ведуть різносторонні наукові дослідження і приймають участь в госпдоговірних та ініціативних тематиках із розроблення та вдосконалення існуючих технологій вирощування зернобобових, олійних культур, проводять дослідження по розкриттю потенціалу сучасних сортів рослин, вирощують елітний насіннєвий матеріал для підприємств агропромислового комплексу, здійснюють науковий супровід та впроваджують найкращі результати у виробництво.

  Для оволодіння сучасними науковими розробками технології вирощування сільськогосподарських культур науковцями розробляються і видаються науково-практичні рекомендації, проводяться семінари, Дні поля, тощо.

  Основними завданнями та функціями відділу є:

– проведення агроекологічного випробування й аналізу сучасних сортів і гібридів при нестабільних погодно-кліматичних умовах;

– вивчення агробіологічних основ інтенсифікації вирощування зернобобових і олійних рослин, розробка на принципах адаптивного рослинництва ефективних елементів технологій, впровадження яких забезпечило б збільшення виробництва високоякісного зерна;

– розробка та удосконалення конкурентоздатної науково-технічної продукції для агроформувань регіону;

– проведення перспективних наукових досліджень з метою енергозбереження, зменшення використання мінеральних добрив і залучення бактеріальних форм;

– науковий супровід технологій вирощування сільськогосподарських рослин;

– розробка та економічне обґрунтування інноваційних агротехнологій при вирощуванні зернобобових, олійних рослин;

– здійснення інформаційно-консультаційного забезпечення виробничих та управлінських структур.

  Колектив відділу:  Мурач О. М. (завідувач),  доктор сільськогосподарських наук Кабанець В.М., лаборанти Мартиненко Л.М., Вихрова Д.В.

  Значний вклад у вивчення та розвиток, пропаганду, впровадження наукових досягнень в різні роки внесли: по зернобобових – Письменний А.Г., соняшнику – Сорін Д.Л., цукрових буряків – Збараг В.І., капустяних – Іншин М.А. та Денисенко С.Ф., плодових – Перебийніс О.Г., картоплі – Василинчук З.Д., Самойлов М.І., Касьян О.Я. та ін..

 

 

 

Залишити відповідь