Вивчення біокліматичного потенціалу регіону, агробіологічних і технологічних основ інтенсифікації як окремих елементів, так і технологій в цілому,є основним напрямком діяльності відділу рослинництва. Науковці відділу проводять дослідження по розкриттю потенціалу сучасних сортів рослин, розробляють технології вирощування зернобобових, олійних і овочевих культур та вирощують елітний насіннєвий матеріал для підприємств агропромислового комплексу.

Діяльність відділу спрямована на формування і розвиток знань у галузі рослинництва, організацію, удосконалення та впровадження у виробництво сучасних адаптивних ресурсоощадних агротехнологій.

Основними завданнями та функціями відділу є:

–         проведення агроекологічного випробування й аналізу сучасних сортів і гібридів при нестабільних погодно-кліматичних умовах;

–         вивчення агробіологічних основ інтенсифікації вирощування зернобобових і олійних рослин, розробка на принципах адаптивного рослинництва ефективних елементів технологій, впровадження яких забезпечило б збільшення виробництва високоякісного зерна;

–         розробка та удосконалення конкурентоздатної науково-технічної продукції для агроформувань регіону;

–         проведення перспективних наукових досліджень з метою енергозбереження, зменшення використання мінеральних добрив і залучення бактеріальних форм;

–         науковий супровід технологій вирощування сільськогосподарських рослин;

–         розробка та економічне обґрунтування інноваційних агротехнологій при вирощуванні зернобобових, олійних і овочевих рослин;

–         здійснення інформаційно-консультаційного забезпечення виробничих та управлінських структур.

Колектив відділу: О.М. Мурач (завідувач),   д.с-г.н. Кабанець В.М., к.с-г.н. С.І. Бердін

Значний вклад у вивчення та розвиток, пропаганду, впровадження наукових досягнень в різні роки внесли: по зернобобових – Письменний А.Г., соняшнику – Сорін Д.Л., цукрових буряків – Збараг В.І., капустяних – Іншин М.А. та Денисенко С.Ф., плодових – Перебийніс О.Г., картоплі – Василинчук З.Д., Самойлов О.Я. та ін..

рослинництво1

рослинництво2

Залишити відповідь