ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН Сумського району, Сумської області.

Директор: Пахненко Віктор Іванович.

Дата народження: 16.04.1960 р.

Тел./факс: (0542) 695-003, (0542) 695-335.

E-mail: dpdg.ciapv@gmail.com IF

Фінансовий звіт ДП ДГ ІСГ ПС 2013 р.

Фінансовий звіт ДП ДГ Надія 2014 р.

Ф 2 2015 р.Ф2 2015 р.

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 2015 р.

Ф4. Звіт про власний капітал 2015 р.

Баланс Ф10001 2015 р.

Баланс Ф10002 2015 р.

Ф5.Примітки до річної звітності 2015 р.

Фінансовий звіт за І півріччя 2016 р. ДПДГ ІСГ Північного Сходу

S0100113 Ф1. Баланс S0100213

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) S0100309

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) S0104008

Ф4. Звіт про власний капітал S0105007

Ф5. Примітки до річної звітності US702113

Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_

US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

S0100113 Ф1. Баланс S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_

US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

2019 р. річний

S0100113 Ф1. Баланс S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_

US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

2020 річний

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_

US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

2022 р. річний

S0100114 Ф1. Баланс S0100214 Ф2

S0100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104009 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності

S0106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_

US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

Залишити відповідь