ДП “ДГ “Кутузівка” Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН Харківського району, Харківської області.

Директор: 

Дата народження: 

Тел./факс: (057) 747-29-14, (057)-747-21-57

E-mail: dpdgkutuzovkanaan@meta.ua

Фінансовий звіт ДП ДГ Кутузівка 2013 р.

Фінансовий звіт ДП ДГ Кутузівка 2014 р.

Фінансовий звіт ДП ДГ Кутузівка 2015 р.

Фінансовий звіт за І півріччя 2016 р. ДП ДГ Кутузівка

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_

US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_

US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

2019 рік

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_

US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

Фінансова звітність ДП ДГ Кутузівка ІСГ Північного Сходу НААН за 2019р

Аудиторський висновок

Звіт про управління ДП ДГКутузівка за 2019р

2020 рік

Баланс 1 квартал

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати 1 квартал

Баланс 2 квартал

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати 1 півріччя

Баланс 3 квартал

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати 9 місяців

2020 річний

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_

Залишити відповідь