Конкурс на зайняття посади директора Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН

Новини

    Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН (42343, Україна, Сумська область, Сумський район, с. Сад, вул. Зелена, 1).

   У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковій ступень доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж наукової або науково-організаційної роботи не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.

   Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення Академією.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

  • заява;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
  • автобіографія;
  • копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
  • перелік наукових здобутків;
  • довідка про наявність або відсутність судимості;
  • довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • копія паспорта, засвідчена претендентом;
  • копія трудової книжки;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

  Копії документів, подані претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

   Документи надсилати на адресу: м. Київ-010, вул. Суворова, 9, Національна академія аграрних наук України.

   У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

   Телефон для довідок : (044) 521-92-91.