Лабораторія створена в 1976 році і складалася с двох груп: група селекції гречки і група селекції костриць. Вперше в світовій практиці створено сорт гречки детермінованого морфотипу Сумчанка, врожайність якого на Вознесенській сортодільниці Миколаївської області сягала 68,8 ц/га.

Значний внесок по створенню сортів гречки детермінантного (Сумчанка, Крупинка, Іванна, Ювілейна 100, Ярославна) та індермінантного морфо типу (Слобожанка) внесли вчені-селекціонери Кацов І.І., Клюс В.М., Єфіменко Д.Я., Страхоліс І.М..

В результаті селекційного процесу створено сорти костриці лучної – Росинка та Венера і очерятної – Садівчанка вченими-селекціонерами Страхоліс І.М., Світличним М.О..

Результатом селекційної роботи по створенню сортів щириці зернового і кормового напрямку використання являється сорт Садівський (автор Медведецький О.П.).

Розпочато селекційну роботу по створенню сортів-популяцій соняшника кондитерського використання. Створено перший сорт Фаренгейт, автором якого є Троценко В.І., Собко М.Г., Мельник А.В., Жатов О.Г.

Сьогодні співробітники лабораторії селекції виконують науково-дослідні роботи з 4 завдань за 3 программами наукових досліджень.

Коллектив лабораторії:  к.с.-г.н. Кабанець В.В. (завідувач), д.с.-г.н. Троценко В.І., м.н.с. Угніч Т.М., м.н.с. Півторайко В.В.

Основні напрями діяльності:

–         Створення генетичного різноманітного вихідного селекційного матеріалу та нових сортів гречки, костриці і соняшника.

–         Вивчення вихідного матеріалу гречки, костриць і соняшника з достатнім рівнем адаптивності до абіотичних і біотичних стресових факторів середовища за відмінними технологічними властивостями насіння.

–         Організація насінництва нових і перспективних сортів сільськогосподарських культур різного екотипу адаптованих до умов регіону.

Залишити відповідь