Лабораторію тваринництва організовано в 1956 році. Тривалий час його очолювали кандидати сільськогосподарських наук Клунько С. К, Назарець П. М., Стаценко Л. А., Єгоров Г. Є., Ємець В. М., Радченко Н. П., Коваленко О. І. Зусилля наукових співробітників було спрямовано на розробку і впровадження довгострокової обласної селекційної програми по виведенню на основі районованих порід нових типів і ліній худоби спеціалізованого молочного напрямку,

    У наукові розробки лабораторії по удосконаленню відтворювальних, відгодівельних та м’ясних якостей свиней вагомий вклад вніс досвідчений науковий співробітник Топчій М.А. Більше 20 років присвятив виконанню селекційної програми по створенню полтавської м’ясної породи, розробці методів подальшого удосконалення великої білої породи кандидат сільськогосподарських наук Єгоров Г.Є.

   Головним напрямком наукових досліджень в галузі вівчарства були розробка і вивчення ефективності різних методів і прийомів селекційної роботи, спрямованих на вдосконалення племінних та продуктивних якостей районованої на той час в області породи овець прекос, під керівництвом кандидатів сільськогосподарських наук Фірсовою Н. М. та Кіптилою В.Й.

   Дослідження з проблем кормовиробництва ведуться в Інституті з 1913 року, в яких вивчалася продуктивність різних видів багаторічних бобових і злакових трав, однорічних культур в зайнятих парах,  на схилах та кормових сівозмінах.

   Старшим науковим співробітником, кандидатом сільськогосподарських наук Чергиком М.І., а пізніше старшим науковим співробітником Гузенком І. Г. велися дослідження в галузі лучного кормовиробництва. Старшим науковим співробітником Денисенко С. Ф.,  кандидатом сільськогосподарських наук Натяга М. І. проведені дослідження по підвищенню продуктивності природних кормових угідь на схилах балок, в результаті яких було розроблено два прийоми їх освоєння шляхом терасування.

 Склад лабораторії:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Скляренко Ю. І. (завідувач),

     Е–mail: Sklyrenko9753@ukr.net

     ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6579-2382

     WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AFF-9392-2022

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207842631

 

кандидат сільськогосподарських наук, старший  дослідник Бордун О. М. (старший науковий співробітник)

Е–mail: alexandrbordun777@gmail.com

ORCID: http://orcid.org 0000-0001-6144-771X

         Орленко А. Т,  Настенко Н. В. (лаборанти).

    Основні здобутки:  

    –         оригінатори української бурої молочної породи (історія створення) ;

    –         оригінатори сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи.

         Науково-інноваційна діяльність:

         Отримані патенти на винахід:

 • спосіб виготовлення молока А2 питного.

Отримані патенти на корисну модель:

 • спосіб консолідації продуктивних та племінних ознак сумського типу української чорно-рябої молочної породи;
 • спосіб відбору ремонтного молодняку свиней великої білої породи;
 • спосіб консолідації продуктивних та племінних ознак української бурої молочної породи;
 • спосіб оцінки м’ясності відгодівельної худоби та пов’язаних з нею морфологічного і хімічного складу яловичини.

Монографії:

 • Скляренко Ю. І. Генезис породного перетворення лебединської худоби з використанням світового генофонду : монографія. Суми: Вид-во «МакДен», 2018. 224 с.
 • Conservation of gene pools of local cattle breeds / V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, U. V. Vdovichenko et al. Lublin, 2019. 167 p.
 • Особливості формування генеалогічної структури сумського внутрішньопородного типу української чорно–рябої молочної породи та генетична оцінка тварин за локусами пов’язаними з якісними показниками молочної продуктивності: монографія / В. І. Ладика, Ю. І. Скляренко, Ю. М. Павленко та ін. – Одеса : Олді+, 2022. – 286 с.
 • Usage of DNA Testing by CSN2 and CSN3 Genes for conservation and Improvement of the North–East of Ukraine. Monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 152 p.

Напрями діяльності: селекційна робота над вдосконаленням української чорно-рябої молочної породи та української бурої молочної породи великої рогатої худоби, великої білої породи свиней, збереження лебединської породи великої рогатої худоби.

Лабораторія тваринництва та кормовиробництва Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України пропонує наступні послуги і консультації власникам тварин:

 1. Розробка перспективних програм селекції у скотарстві та свинарстві.
 2. Розробка плану селекційно-племінної роботи зі стадом великої рогатої худоби та свиней.
 3. Складання плану індивідуального підбору (закріплення) плідників до маточного поголів’я стада.
 4. Експертна оцінка екстер’єру та типу будови тіла корів (інструментальний та окомірний методи).
 5. Оцінка стад великої рогатої худоби та свиней за комплексом ознак (генеалогічна структура, продуктивність, відтворна здатність тощо).
 6. Розробка системи цілеспрямованого вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби та свиней.
 7. Налагодження системи племінного обліку у скотарстві та свинарстві господарства.
 8. Формування бажаного екстер’єрного типу тварин у стаді великої рогатої худоби.
 9. Розробка заходів покращення відтворної здатності та тривалості виробничого використання маточного поголів’я тварин.
 10. Розробка системи організації штучного осіменіння свиней.

 

 

Залишити відповідь