Тваринництво1

Лабораторію тваринництва організовано в 1956 році. Тривалий час його очолювали кандидати с.-г.наук С.К. Клунько, П.М. Назарець, Л.А. Стаценко, Г.Є. Єгоров, В.М. Ємець, Н.П. Радченко. Зусилля наукових співробітників було спрямовано на розробку і впровадження довгострокової обласної селекційної програми по виведенню на основі районованих порід нових типів і ліній худоби спеціалізованого молочного напрямку,

В наукові розробки лабораторії по удосконаленню відтворювальних, відгодівельних та м’ясних якостей свиней вагомий вклад вніс досвідчений науковий співробітник М.А. Топчій. Більше 20 років присвятив виконанню селекційної програми по створенню полтавської м’ясної породи, розробці методів подальшого удосконалення великої білої породи кандидат с.-г. наук Г.Є. Єгоров.

Головним напрямком наукових досліджень в галузі вівчарства були розробка і вивчення ефективності різних методів і прийомів селекційної роботи, спрямованих на вдосконалення племінних та продуктивних якостей районованої на той час в області породи овець прекос, під керівництвом кандидатів с.-г. наук Н.М. Фірсовою та В.Й. Кіптилою.

Дослідження з проблем кормовиробництва ведуться в Інституті з 1913 року, в яких вивчалася продуктивність різних видів багаторічних бобових і злакових трав, однорічних культур в зайнятих парах,  на схилах та кормових сівозмінах.

Старшим науковим співробітником, к. с.- г. наук Чергиком М.І., а пізніше старшим науковим співробітником Гузенком І.Г. велися дослідження в галузі лучного кормовиробництва. Старшим науковим співробітником Денисенко С.Ф.,  к. с.- г. наук Натяга М.І. проведені дослідження по підвищенню продуктивності природних кормових угідь на схилах балок, в результаті яких було розроблено два прийоми їх освоєння шляхом терасування.

Склад лабораторії: д.с.-г.н. Ю.І. Скляренко (завідувач), к.с.-г.н. О.М. Бордун

Основні здобутки:  

–         оригінатори української бурої молочної породи;

–         оригінатори сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи;

–         спосіб консолідації продуктивних та племінних ознак сумського типу української чорно-рябої молочної породи

–         спосіб відбору ремонтного молодняку свиней великої білої породи

–         посіб консолідації продуктивних та племінних ознак української бурої молочної породи

Напрями діяльності: селекційна робота над вдосконаленням української чорно-рябої молочної породи та української бурої молочної породи ВРХ, великої білої породи свиней, вдосконалення заготівлі кормів.

Лабораторія тваринництва та кормовиробництва Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України пропонує наступні послуги і консультації власникам тварин:

 1. Розробка перспективних програм селекції у скотарстві та свинарстві.
 2. Розробка плану селекційно-племінної роботи зі стадом великої рогатої худоби та свиней.
 3. Складання плану індивідуального підбору (закріплення) плідників до маточного поголів’я стада.
 4. Експертна оцінка екстер’єру та типу будови тіла корів (інструментальний та окомірний методи).
 5. Оцінка стад великої рогатої худоби та свиней за комплексом ознак (генеалогічна структура, продуктивність, відтворна здатність тощо)
 6. Розробка системи цілеспрямованого вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби та свиней.
 7. Бонітування тварин у господарствах.
 8. Налагодження системи племінного обліку у скотарстві та свинарстві господарства.
 9. Формування бажаного екстер’єрного типу тварин у стаді великої рогатої худоби.
 10. Розробка заходів покращення відтворної здатності та тривалості виробничого використання маточного поголів’я тварин.
 11. Розробка системи організації штучного осіменіння свиней.
 12. Удосконалення системи утримання великої рогатої худоби та свиней.
 13. Оптимізація системи кормовиробництва у господарствах різних категорій.
 14. Складання збалансованих раціонів годівлі сільськогосподарських тварин різних статево-вікових груп.
 15. Створення високопродуктивних стад великої рогатої худоби та свиней.
 16. Науковий і практичний супровід усіх селекційно-технологічних процесів у скотарстві та свинарстві.

Залишити відповідь