ІНФОРМАЦІЯ моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 15.06.2016 року

Новини

ІНФОРМАЦІЯ

моніторингу стану та розвитку сільськогосподарських рослин в Сумському регіоні станом на 15.06.2016 року

 Метеорологія

     На кінець першої декади червня місяця спостерігалася середньодобова температура повітря 19,3 ºС. Опадів за ці дні не було. Друга декада місяця почалася з опадів, випало 11 мм. Середньодобова температура повітря становила 17,4 ºС. В денні години стовпчик термометра піднімався до позначки 25,0 ºС (14.06). Зниження температури повітря було зафіксоване 13.06 до 9,0 ºС, а на поверхні ґрунту до 4 ºС(13.06). Вітер переважав південний 4 -5  м/с. Відносна вологість знижувалась до 57 %. Середня температура ґрунту на глибині 5 і 40 см становила 18,6ºС  і 16,2ºС. До кінця декади  спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, можливі опади.

Рослинництво

       Озимі зернові. За даними Інституту сільського господарства Північного Сходу станом на 15.06 посіви озимих культур на більшості площ області знаходяться в задовільному стані. У рослин озимої пшениці усіх строків сівби починається фаза молочної стиглості. У той же час на посівах озимого ячменю усіх строків сівби – фаза молочної стиглості. Завдяки рясним опадам відбулось активне наростання вегетативної маси – листя та  стебел, що у подальшому може вплинути на стійкість рослин до вилягання.

      В умовах 2016 року рослини пшениці озимої залежно від сортових особливостей і системи удобрення мають висоту в середньому від 85 до 130 см. Така висота рослин у порівнянні з попередніми роками значно більша, отже співвідношення зерна до соломи очікується на рівні не менше 1:1,5.

      Завдяки частим опадам значно ускладнюється фітосанітарний стан в посівах зернових колосових культур. Виникає гостра необхідність у захисті рослин проти борошнистої роси, септоріозу, бурої листкової іржі, тощо. У цьогорічних умовах обливого розповсюдження у посівах набув септоріоз, навіть за використання фунгіцидного захисту. На багатьох сортах не стійких до цієї хвороби уражуються вже є прапорцеві листки, що в подальшому значно знизить їх врожайність.

    Треба пам’ятати, що тривалість захисної дії сучасних фунгіцидів системної дії становить 2-3 тижні. Вибір препаратів проводять відповідно спектру їхньої фунгіцидної дії, або обприскують посіви системними фунгіцидами.

   Основна мета – захистити прапорцевий листок, який формує 60-70 % усіх вуглеводів, що транспортуються в колос. Незахищений прапорцевий листок відмирає, коли хворобою охоплено 20 % його площі. Обробка на початку цвітіння не тільки контролює розвиток септоріозу листя, але і є оптимальним періодом для обмеження розвитку фузаріозу колоса, ураження якими відбувається в даний період, тобто під час цвітіння.

    У той же час на посівах озимих зернових колосових культур набувають значного розповсюдження трипси та  попелиці, тому необхідно тримати на контролі їх чисельність і за потреби,  планувати обробку інсектицидами.

    Ярі зернові. Станом на 15.06 на всіх площах під ярими зерновими культурами відмічено колосіння (ячмінь, яра пшениця). В наслідок різкого видовження передостаннього вузла, відбувається вихід колоса у вівса, що також означає настання фази колосіння. Продовжується формування репродуктивних органів, наростання вегетативної маси і сухої речовини. Інтенсивність ростових процесів залежить від забезпеченості вологою і елементами живлення.

Сьогодні основним заходом на посівах ярих зернових культур є контроль хвороб та шкідників рослин.

У посівах ячменю відмічено значне ураження наступними хворобами: сітчаста плямистість, полосата плямистість, вірус жовтої карликовості ячменю, рамуляріоз.

У той же час на значних площах має місце заселення попелиць та п’явиць.

Тому необхідно використовувати фунгіциди, а для зменшення витрат та з профілактичною метою можливе застосування фунгіциду у баковій суміші з інсектицидом.

     Гречка. Рослини знаходяться в задовільному стані в фенологічній фазі – бутонізація – початок цвітіння.

Роль бджолозапилення у формуванні врожаю гречки безперечна. Тому всі господарства, які одержують високі й сталі урожаї цієї культури, надають виключного значення збільшенню необхідної кількості бджолосімей для запилення. Необхідно підвозити пасіку до посівів з розрахунку не менше, як 2-3 бджолосім’ї на гектар посіву гречки, це забезпечить збільшення врожаю зерна гречки. Такої кількості буває звичайно достатньо, якщо під час цвітіння тривалий час утримуються сприятливі умови погоди.

Стан посівів гречки на даний період задовільний.

     Просо. Рослини знаходяться в фенологічній фазі виходу в трубку. Для знищення бур’янів у посівах проса поряд з агротехнічними заходами застосовують гербіциди, обприскування якими доцільно проводити в період кущення – початку виходу в трубку. Слід враховувати те, що бур’яни найбільш чутливі до гербіцидів на ранніх фазах розвитку. Оптимальна температура для внесення гербіцидів 17-22 оС. На суцільних рядкових посівах бур’яни можна знищувати як до з’явлення, так і після з’явлення сходів проса, а також застосування гербіцидів в фазу кущення до виходу в трубку культури. Гербіциди: агрітокс (0.7-1.5л/га), базагран (2-4л/га), базагран новий (2-4л/га), 2М-4Х (0.5-1.1л/га), агент (0,4-0,6 л/га), диканіт (0,4-0,5 л/га) або інші. Стан посівів проса на даний період задовільний.

Соя. Рослини середньо ранньостиглих та ранньостиглих сортів сої перебувають у фазі другого – четвертого трійчатого листка. В даний період на полях, використовують гербіциди проти однорічних двосім’ядольних і злакових бур’янів, що дозволені “Переліком пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні”: Базагран, к.е. (2,0-3,0 л/га), Хармоні 75, в.г. (6-8 г/га + ПАР Тренд 90 200 мл/га), Формула, в.г. (6-8 г/га + ПАР Тандем 200 мл/га), Базагран, в.р. 1,5-3 л/га або такі гербіциди, як Півот, в.р.к. (0,5-1,0 л/га), його похідні – Фабіан, к.е (0,4 л/га), Пульсар, к.е (1,0 л/га). Проти однорічних у фазі 2-4 листків бур’янів і багаторічних злаків за висоти 10-15 см використовують Тарга супер,  Фюзілад Форте, к.е. Фюзілад Супер, к.е. За висоти бур’янів 3-5 см застосовують Селект, к.е. (0,4-0,8 л/га) або Пантеру, к.е. (1,0 проти однорічних злаків, 1,5-2,0 л/га проти багаторічних). Дводольні бур’яни в цей період не повинні мати більше 4 листків. Проти однорічних двосім’ядольних бур’янів вносять Хармоні 75, в.г. (6-8 г/га + ПАР Тренд 90 200 мл/га), Формула, в.г. (6-8 г/га + ПАР Тандем 200 мл/га), Базагран, в.р. 1,5-3 л/га та ін.

На посівах більш пізньої групи стиглості слід також провести заходи по захисту сої від бур’янів. Враховуючи засміченість полів треба підібрати препарати та їх бакові суміші, які дозволять знищити вегетуючі бур’яни з меншим стресом культури.

Слід пам’ятати, що надмірна кількість вологи у грунті, може призвести до прояву токсичної дії певних гербіцидів на культуру.

В зв’язку зі зниженими температурами в нічні та денні години відмічено ослаблення росту рослин сої, пригнічення їх розвитку. В цій ситуації досить добрі результати забезпечує проведення позакореневих підживлень рослин розчинами ростових речовин, мікроелементів та їх комбінацій (Реаком, Вимпел, Гуміфілд та інші).

Крім того за надмірної кількості опадів, підвищеної вологості грунту і повітря та знижених температур висока ймовірність ураження рослин хворобами, які проявляються на всіх фазах росту і розвитку рослин. Рослини сої часто уражуються одночасно кількома хворобами, що різко знижує урожай зерна, вміст білка та олії. Для ряду хвороб в умовах поточного року виправдано застосування хімічних засобів захисту рослин. Вибір того чи іншого препарату (фунгіциду) залежить від типу хвороби, яка проявляється чи очікується, її розвиток на рослинах та порогу її шкодо чинності.

В зв’язку розширенням площ посіву сої, захист рослин від шкідливих об’єктів набуває особливого значення. Для своєчасного проведення заходів по догляду за рослинами сої слід вести постійні спостереження за станом розвитку рослин та шкодочиних об’єктів та застосовувати конкретні заходи по попередженню їх розповсюдження.

    Горох. Рослини даної культури на більшості площ знаходяться в фазі бутонізації – цвітіння. Висока вологість, часті опади сприяють розвиткові таких хвороб як аскохітоз, фузаріоз, кореневі гнилі, борошниста роса, сіра гниль. Щоб запобігти ураженню, посіви слід обробити фунгіцидами типу Рекс Т, к.с. (0,5-1,0 л/га), Танго, к.е. (0,6-0,8 л/га), Фундазол, в.г. (1 кг/га), Цинеб, в.г. (2 кг/га). В дану фазу особливо при підвищенні температур шкодочинною є попелиця (ЕПШ не більше 2 колоній на м2) і тому при перевищенні ЕПШ на посівах слід застосувати інсектициди типу  Бі-58 новий, к.е. (0,5-1,0 л/га ), Нурел-Д, к.е. (0,8 л/га), Парашут 450, мк.с (0,25-0,5 л/га), Фастак, 10 % к.е. (0,15-0,25 л/га), Штефесін, к.е. (0,2-0,25 л/га). Доцільно також застосувати позакореневі підживлення рослин мікродобривами типу Росток з 5% в.р. сечовини, Реаком, Наномікс та ін.

Овочівництво

    Середина червня – період активного догляду за посівами овочевих рослин, який багато в чому визначає рівень та якість майбутнього врожаю. Погодні умови червня сприяють наростанню вегетативної маси помірнотепловимогливих рослин овочевих та стримують ріст тепловимогливих культур (достатня і надмірна кількість опадів при помірних денних і знижених нічних температурах) спостерігається ущільнення ґрунту, посилений ріст бур’янів. В цих умовах вкрай необхідні регулярні рихлення міжрядь з поступовим поглибленням шару рихлення. В окремих випадках (на важких ґрунтах) доцільне встановлення на культиваторах для міжрядного рихлення долот – для розрихлення ґрунту в більш глибоких горизонтах та поліпшення аерації його. Практично всі культури овочевої групи потребують і проведення прополювань вручну рослин в рядах чи смугах. При цьому (при потребі) коригують густоту насаджень. Стає реальністю захворювання рослин (цибулі і огірка – пероноспорозом, помідорів – макроспоріозом і фітофторозом). Для зниження захворюваності посіви овочевих слід регулярно обробляти дозволеними фунгіцидами (кожних 8-12 діб – згідно регламенту використання) з періодичною зміною препаратів.

    Не зменшується актуальність постійного контролю посівів всіх овочевих рослин, по заселенню їх шкідниками (блішки хрестоцвіті, тля, довгоносик на столовому буряку) – адже даний період найбільш вразливий в розвитку овочевих рослин. При необхідності використовують дозволені препарати з суворим дотриманням вимог техніки безпеки при їх застосуванні.